Heemsteedse Kunstbeurs

Stichting HKB

 

De Stichting Heemsteedse Kunstbeurs is opgericht in 2013 door en voor professionele kunstenaars in Heemstede en omgeving en voor het kunstminnende publiek in de regio, zonder zich daarbij uitsluitend tot die regio te willen beperken.

De Stichting stelt zich o.a. ten doel:

  • Het jaarlijks organiseren van een kunstbeurs waar kunstenaars en publiek elkaar rechtstreeks kunnen ontmoeten, zonder tussenkomst van derden.
  • Het bevorderen van de professionele kunstbeoefening in Heemstede en omstreken.
  • Het bieden van een podium aan kunstenaars uit Heemstede en directe omgeving.

De HKB is een initiatief van de Stichting Heemsteedse Kunstbeurs en in essentie opgericht als een evenement in ontwikkeling, en blijft dat ook. Dat houdt in dat er elk jaar opnieuw geëxperimenteerd zal worden wat het aanbod aan  deelnemers en kunst betreft. Het achterliggende doel is om de beurs elk jaar weer verrassend en vernieuwend te laten zijn.

Voor alles wil de beurs een podium zijn voor de verkoop van beeldende kunst in een omgeving die een ontspannen en hartelijk direct contact tussen kunstenaar en publiek stimuleert. Dat laatste wordt mede bereikt door de grote diversiteit aan kunstuitingen af te wisselen met performances en muzikale intermezzo’s om aldus een creatieve en inspirerende sfeer te creëren. Dat de HKB daar de afgelopen jaren goed in geslaagd is blijkt wel uit het groeiende bezoekersaantal en het aantal verkochte kunstwerken.

De beurs blijkt aldus een welkome gelegenheid voor de kunstenaar om zich steviger in de regio te presenteren en voor het publiek om kennis te maken met wat er gaande is in de kunstwereld op dit moment.

Statuten Oprichting Stichting Heemsteedse Kunstbeurs [PDF]